EN MANIFESTATION FÖR BARNENDet känns som sommaren börjat på nytt. Idag ska jag hjälpa vår ena dotter lite med flyttning. Vi ska köra allt som hon inte ska ha kvar på sopåtervinningen så man får tacka för solen. Ikväll ska vi åka till min älskade lillbror som fyller 52 år idag.
Detta tycker jag ni ska gå in och läsa. Hjälp till ni oxå.


EN MANIFESTAION FÖR BARNEN

Det finns en länk för Namninsamling HÄR
Väldigt många barn och ungdomar far illa i Sverige idag, det handlar om hundratusentals barn som av skilda anledningar mår dåligt. Vi är många som nu kräver att barnen och ungdomarna prioriteras, de är vår framtid, vår viktigaste prioritering och de skall vara PRIORITET nummer ETT!

Vi accepterar inga fler besparingar som drabbar barnen, utan kräver en massiv satsning på dem. En storsatsning på barnens behov på alla fronter ger långsiktigt enorma vinster, både rent mänskliga och ekonomiska. Varje barn som slipper ett liv i utanförskap, som inte hamnar i missbruk, psykisk problematik, kriminalitet o.s.v. utan deltar positivt i samhällsbyggandet, ger vinster i form av mänsklig, kulturell och monetär utveckling. Vi har inte råd att ställa barnen, de nya samhällsbärarna, utanför. Våra krav hjälper ALLA barn, ökar tryggheten, minskar rädslor, mobbning och ger studiero m.m. Alla vinner!

En storsatsning på barnen, skapar den nödvändiga investering som bygger vår välfärd...allas rätt att färdas väl genom livet...och skapar också förutsättningarna till resurser för god sjukdomsvård, åldringsvård o.s.v.

Hjälp till att påverka våra politiker på alla nivåer genom att bl.a. underteckna namninsamlingen vi startat.

Vi vill INTE ha ett partipolitiskt käbbel kring vad som gått fel, utan en massiv satsning i positiv och tvärpolitisk anda för att ge barnen en bra dag, idag, imorgon och alla dagar.

Det handlar i grunden om att ge även barnen den rättssäkerhet, respekt, vi som vuxna kräver, det handlar om att ta ansvar och att konsekvenspröva alla beslut som rör barnen i/från kommun, landsting och stat. Vi är alla medvetna om den ekonomiska verklighet våra politiker lever och verkar i, men ett prioriterande av barnen är ett minimikrav, ett minimikrav vi alla vinner på!

Vi kräver följande:

* INGA REPRESSIVA ÅTGÄRDER mot eleverna i skolorna. Det är FLERA VANLIGA VETTIGA VUXNA som behövs som stöd till ALLA elever. Straff får enbart motsatt effekt, särskilt för de som redan är utsatta för olika typer av övergrepp i familjen, .ex misshandel och incest. De eleverna är ofta utåtagerande eller introverta /självdestruktiva. Straff gör deras och därmed även andras situation ännu svårare.

* ÅTERINFÖR DE SMÅ KLASSERNA med specialutbildade lärare för barn med särskilda behov, barn som har svårt att sitta still och stör undervisningen för övriga elever. Detta på grund av att många av dem inte klarar alla intryck de får i stora klasser och därför inte kan koncentrera sig.

* MAX 25 ELEVER i varje klass. För många elever ger en svår arbetsmiljö för både elever och lärare och det finns alltför lite tid för en enda lärare att hjälpa en enskild elev med något.

*LÄRARNA måste få mer tid för samtal med både enskilda elever och föräldrar, samt administrativ tid för planering av undervisningen, genomgång av skrivningar och grupparbeten etc än de har idag.

* MOD OCH CIVILKURAGE behövs i mycket större utsträckning av dagis-, fritis- och skolpersonal än vad som finns nu, när man märker att ett barn far illa.

* Införa ämnet LIVSKUNSKAP i skolorna där man lär ut hur man beter sej mot sina medmänniskor, vad man ska akta sej för, vad som är rätt och fel, etc. Föreläsare kan
vara poliser, brandmän, psykologer, f.d missbrukare, f.d kriminella(t.ex KRIS), nyktra alkoholister och andra som varit utsatta själva. Dem lyssnar barn på. De kan få höra en läkare berätta om misshandel och misshandelsoffer, visa bilder eller en film på vilka skador som egentligen kan uppstå av till synes harmlöst våld.
Man ska få lära sej hur man ska bete sej och hur man väljer i extrema situationer, om man hamnar i ett dilemma.
Livräddning, brandövningar, arbete mot mobbing, för jämlikhet, sex och samlevnad, kärlek, rättigheter och skyldigheter, våld/icke våld, världsläget och hur man ser på det. Medmänsklighet, empati, filosofi, mod, civilkurage, framtid och vardagsrealism.

* Invandrarbarn som kommer hit från krigshärjade länder och haft som vardag att se människor lemlästas och dö framför ögonen blir oftast SVÅRT TRAUMATISERADE av detta och bör för både sin egen, sina medmänniskors och för hela samhällets skull FÅ OMEDELBAR HJÄLP ATT BEARBETA DESSA UPPLEVELSER.och detta måste få kosta pengar. Annars kommer det kosta samhället minst det tiodubbla när dessa barn blir hormonstinna tonåringar och senare vuxna.

Pojkar som varit utsatta för dessa hemska upplevelser blir UTÅTAGERANDE och det är ofta dem vi ser i de gäng som drar omkring på stan och slåss. Flickorna reagerar oftast med att bli INTROVERTA, att skära sig eller utföra andra självdestruktiva handlingar.
Många av dessa barn och ungdomar har själva varit utsatta för brutala övergrepp i sina forna hemländer eller sett föräldrarna bli det. Deras föräldrar har inte själva kraft att hjälpa sina barn, just på grund av detta.

* SOCIALA MYNDIGHETERoch BARN/UNGDOMS-PSYK bör reformeras, UTBILDAS för större flexibilitet. Helst ska de jobba enligt ENGELSK MODELL, där man arbetar HEMMA HOS problemfamiljen, där kraven ställs där de ska ställas: på de föräldrar som ofta är orsaken till otrygghet, rotlöshet och lidande.

Efter engelsk modell har sedan 2005 i Lund startats ett framgångsrikt projekt kallat IHF (INTENSIVT HEMMABASERAT FAMILJEARBETE). Detta gäller i familjer där en oroande antisocial utveckling utvecklats. I stället för att placera dessa barn i fosterhem prövas först denna metod.
Om det inte fungerar ska barnet komma till fosterhem som är mycket noggrant kontrollerat. Som det ofta är nu kan det i stället förvärra det utsatta barnets situation.

* SOCIALARBETARNA måste som sagt vara mycket mer FLEXIBLA än de är idag och dessutom besitta en lämplighet att arbeta inom ett sånt yrke. Samt att ha i minnet att barnets avvikande uppförande oftast är ett symptom på att allt ej står rätt till hemma hos barnet.

Detsamma gäller flera av de BARN- OCH UNGDOMSPSYKEN som fortfarande finns och är beklagligt repressiva till sitt sätt att arbeta och använder mycket gammeldags metoder. Det finns mycket att lära av andra länders arbeten med barn och andra metoder att arbeta med.

* F.D NARKOMANER OCH ALKOHOLISTER med dokumenterad drogfrihet och nykterhet är sådana personer ungdomar gärna lyssnar till, eftersom de representerar ett liv de själva inte skulle vilja leva. Ingen vill bli missbrukare. Dessa vuxna är mycket lämpliga som FÖRELÄSARE inom alkohol/narkotika/tobak-upplysning. Många av dem är dessutom utbildade att föreläsa i detta ämne.
KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället) finns på flera orter i Sverige och har ett fempunktsprogram för ungdomar på väg in i brottslighet och missbruk. De har också utbildat folk som kommer och håller föreläsningar.

* BRIS (Barnens rätt i samhället) är en organisation som borde lyftas fram mycket mer, få mer anslag och kunna utvidga sina fina insatser.

* RÖDA KORSET likaså. De har en fin inställning till barn och ungdom och är en stor resurs.

* Öppna UNGDOMSGÅRDAR igen, så slipper övriga folk ha ungdomsgäng
drivande runt på stan i brist på sysselsättning. På ungdomsgårdarna ska vanliga vettiga vuxna arbeta och finnas till för ungdomarna. Där finnas musik- och filmkväll, TV-rum och biljardbord samt andra sysselsättningar ungdomar gillar.

Verksamheter som ungdomsgårdar behöver inte alls vara dyrt. Kostnaderna sparar man in på de krossade fönsterrutor, vandaliserade bilar, anlagda bränder, misshandelsfall och annat som man slipper när man har de flesta ungdomarna på ungdomsgårdarna eller hemma på kvällarna.

* Ta bort betygen i lågstadiet. Samtal med föräldrarna räcker i så låg ålder.

* I ämnena Livskunskap och IDROTT/HÄLSA ska den tiden i skolan och SKOLMATEN även vara till för att visa hur viktig kosten är,för att man ska må bra. Man ska hjälpa barnen att skaffa sig sunda matvanor och få dem att förstå varför det är viktigt.

För att kunna ha ämnet Livskunskap kan man ta tid från andra ämnen. Helst ska barnen ha 2 lektioner/vecka i detta ämne, där de lär sig bli bra kamrater och pålitliga framtida medborgare.
(I USA startades för många år sedan ett ämne kallat CHARLIE. Det har även provats i vissa stockholmsskolor med mycket gott resultat, under samma namn och med samma innehåll. Vi har valt att döpa om det till Livskunskap).

* Betyg i ordning och uppförande kommer inte att behövas. Det är bättre att lära ut vad det är för något, än att kräva det av ett barn som kanske inte ens fått lära sej det hemma. Ämnet Livskunskap kommer ge barnen de kunskaper och den förståelse de behöver för att ta till sig regler och normer.

* Alla elever ska ha SAMMA CHANSER till det stöd de behöver, OAVSETT VILKEN KOMMUN de tillhör.

* Vi kräver att barnen behandlas med RESPEKT. Först när de FÅR RESPEKT kan de också VISA ANDRA RESPEKT, när de vet vad ordet innebär. Det är inte fruktbart att försöka TVINGA någon till lydnad och respekt när de inte förstår hur och varför de ska visa det.

* Om vi satsar på barnen så satsar vi i slutänden också på övriga medborgare. Inte minst de äldre. Det är våra barn som måste bli sunda och glada samhällsbärare för att vi ska kunna fortsätta leva i ett välfärdssamhälle.
(Arbetsgruppen för : “EN MANIFESTATION FÖR BARNEN”)

 

   
Länken till namninsamlingen hittar ni HÄR

KOMMENTARER
ewastina

nu har hag bildbevis att det finns vita inianer ha ha ska kolla ditt inlägg sen ska gå ut nu ...

2009-08-25 10:41:47
URL: http://ewastina.blogg.se/?tmp=28132221
Angelica - fyrbarnsmamman

vad roligt för dom med en massa kanin bebisar :)Ja det var riktigt roligt att jag vann och det är tack vare mina härliga läsare :)

2009-08-25 11:29:57
URL: http://tvattlapp.blogg.se/
Yvonne

Ja måste köpa mej en ..... bara därför att Jag vill ha en grön regnkappa Kan man gömma sig i skogen Kram

2009-08-25 11:45:05
URL: http://metrobloggen.se/skaningen
Kadri

sv. jag vet ju inte hur man gör det. jag är helt hopplös

2009-08-25 11:45:25
URL: http://livetivillavillekulla.blogg.se/
ansepanse

hälsa lillebrorsan så mycket på födelsedagenha en bra dag

2009-08-25 11:48:01
URL: http://kinaguld.blogg.se/
annsan_s

Den är jättelång! Tack, visst är dom fina. Ha de bäst du med Olga.Kramizzzzzzzzzzz

2009-08-25 12:09:37
URL: http://annlouises.webblogg.se/
Yvonne

Då har man möjlighet att kolla läget först Kram

2009-08-25 12:14:33
URL: http://metrobloggen.se/skaningen
Mia64

Har varit in och skrivit på.Ha en fortsatt fin dag /Kram

2009-08-25 13:52:18
URL: http://www.metrobloggen.se/Mia64
ellinor

svar: ah det är jobbigt haha ^^

2009-08-25 16:28:07
URL: http://ellinorericsson.blogg.se/
Maria/kattloppan

Här har det skrivits under redan... Vilken bra ide med livsutbildning. Och jag stödjer allt som står i inlägget bättre att uppmunta till bra bereende än att försöka straffa bort det....

Men nu blev jag förvånad av din kommentar jag trodde att alla bloggar var ungefär lika eftersom jag fick hjälp av Patrik att starta min hade egentligen aldrig en tanke på att börja blogga själv och nu är man rejält biten av det hahahaha... men jag trodde att man kunde tjäna pengar på alla bloggar inte för att det är mitt mål men så tokig är jag hihihi

2009-08-25 16:55:37
URL: http://metrobloggen.se/kattloppan
Mia

Grattis till Lillebror.Ha en skön dag!Kram

2009-08-25 17:15:49
URL: http://systerystersdagbok.blogg.se/
Becca

Tiquila hälsar och tackar:-)

Även matte oxå tackar för den rara kommentaren.

Kjam

2009-08-25 17:35:52
URL: http://beccalundin.blogg.se/
Angelica

tack :)

trevlig tisdagskväll ;)

kram

2009-08-25 18:34:47
URL: http://www.metrobloggen.se/sugarrush
Kina

Hur gick flytten? Ha så trevligt hos brorsan. Stcker genast in och skriver på.

2009-08-25 18:45:20
URL: http://metrobloggen.se/erhit
diana

Fixat ;) Ha en bra kväll.

2009-08-25 18:57:58
URL: http://www.metrobloggen.se/diana
Stefan Falkelind

Kalas är skoj. Du ger väl han nåt fint? Ja den här namninsamlingen känner jag till sen förut.

2009-08-25 19:31:02
URL: http://falkelind.blogg.se/
anna

jag har skrivit på, på nätet och så har jag varit och skrivit på i vår kommun som är en av de värsta i nedskärningar, vilket gör mig helt galen, eftersom vi tillhr en av de rikaste kommunerna i sverige, vi har jättelåg skatt, och ÄNDÅ sparas det in på barnen, det viktigaste vi har, jag blir så upprörd!

2009-08-25 19:52:57
URL: http://www.metrobloggen.se/fashionhaggan
sara

sv: haha härligt :D det är kul att vara ute och festa med vänner! :) hoppas att du får en underbar kväll :D kram

2009-08-25 20:19:06
URL: http://schniii.blogg.se/
alias

Det är egentligen inte klokt att det ska behövas en manifestation för det. I min värld är det redan så ... i min drömvärld ...

Kramen goa du!

2009-08-25 20:21:53
URL: http://www.metrobloggen.se/alias
Veiken

Jag har skrivit under och det är så viktikgt att barnen blir uppmärksammade på det här sättet. Kram

vicke

den ska jag gå in på

Anonym

du har väl inte varit snäll mot dina egna barn alla gånger

2009-08-25 21:40:58
marita

Viktigt att uppmärksamma detta och skriva på.

Visst känns dert som sommaren kom tillbaks för ett tag i alla fall.

Ha de gott,

kramiz!

2009-08-25 22:43:24
URL: http://www.metrobloggen.se/pussnosar
vivan

SÅDÄR NU HAR JAG SKRIVIT UNDER JAG MED!

KRAMEN!

2009-08-25 22:44:11
URL: http://vwellermo.blogg.se/
Maria/kattloppan

Men den där blondin Bella då bloggar hon också på Metrobloggen då ? det är pga henne som jag trodde att alla bloggar betalade pengar så det har jag bara tagit för givet hahahaha....

2009-08-25 22:54:51
URL: http://metrobloggen.se/kattloppan
'tingeling*

önskar bara några trevliga grannar :) Natti natt sov så gott:)

2009-08-26 00:15:49
URL: http://www.metrobloggen.se/hyttabytt
jocke

HEJ igen!:) Ville bara tipsa om min nya blogg, kan du lägga till den på bloglovin och tipsa om den vore du guld värd!:)

www.joachiimz.blogg.se

hoppas jag skrev rätt adress nu bara:P

2009-08-26 00:26:35
URL: http://joockeez.blogg.se/
Fibromorsan

Jag tycker det är jättebra med ett upprop för barnen. Tyvärr så har de blandat i hop så många saker och jag kan inte hålla med om allt som står där. Känns fel att inte skriva på, men lika fel att skriva på när där är saker jag inte kan stå för :0(

Men det kommer säkert fler saker för barnen man kan skriva på. Har redan tidigare skrivit på för bättre mat i skolan mm

2009-08-26 00:47:07
URL: http://www.metrobloggen.se/fibromorsan
biggan

godmorgon, grattis till din bror, och ska kika in på namninsamlingen, kramar biggan

2009-08-26 05:57:18
URL: http://www.metrobloggen.se/biggansblogg
ellinor

svar: goddnatt på dej med:P

2009-08-26 06:01:42
URL: http://ellinorericsson.blogg.se/
Yvonne

Morm morn! Håller med att det luktar gott i rummet.Ha en bra dag Kram

2009-08-26 06:43:41
URL: http://metrobloggen.se/skaningen
Fenixmona

Godmorgon i stugan denna onsdag! kramiz

Bitte

Men bra initiativ.Åsså hälsa grattisen i e.skott til bror din :)) Kramen

2009-08-26 08:15:02
URL: http://www.metrobloggen.se/leva


Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)


URL/Bloggadress: (om du har)

Trackback